2nd Level Olympiad Exam -2016 Results

SCIENCE  OLYMPIAD FOUNDATION

2nd Level NSO EXAM-2016

Sr.No. Student Name State Rank International Rank
1. Lakshya Vhora 1343 4190
2. Manthan Pachghare 1413 4255
3. Sasmit S. Mudliar 407 1685
4. Chokkam  Samiksha 1175 5039
5. Nirant  Dekate 884 4552
6. Sanchit Yewale 546 3041
7. Janhvi Chafle 88 645
8. Shrijan Roy 435 3018
9. Saurabh Khandelwal 131 967
10. Vedant Bang 28 281

 

 

 2nd Level  IMO EXAM-2016

 Sr.No. Student Name State Rank International Rank
1. Rutuja Lad 1382 4954
2. Vaibhav Phatak 1276 4311
3. Om Thakare 1022 4448
4. Yashraj Debnath 999 5537
5. Abhishek Bansod 296 1939
6. Anushka  Kandelwal 192 1327
7. Karthik Chaoji 331 2817
8. Ashutosh Gattani 144 1375
9. Saurabh Kandelwal 52 513