CABINET LIST 2017-18 STD.(I-V) PRIMARY

AMETHYST EMERALD GARNET RUBY SAPPHIRE TOPAZ

HOUSE CAPTAIN

Ms. Mouli Saxena-VF Ms. Hitashi Matey-VC Ms. Sanvi Pathak-VE Ms.Vidhi Manmode-VF Ms.Gargi Kadoo-VF Ms. Madiha Ansari-VD
Mast. Manav Deorkar-VC Mast. Aditya Raut-VA Mast. Kartik Manmode-VF Mast. Anish Kashikar-VD Mast. Anshumaan Shrivastava-VE Mast. Animesh Dhole-VC
 

VICE – CAPTAIN

Ms. Antara Landge-VC Ms. Ruchi Zade-VC Ms. Astha Khandelwal-VE Ms. Krisha Sood-VD Ms. Siddhi Bambal-VD Ms. Asees Kaur Biji-VA
Mast. Kartikey Kathale-VD Mast. Piyush Shukla-VD Mast. Uday Gajendragarkar-VF Mast. Shlok Bawankule-VF Mast. Rudool Waghdhare-VB Mast. Utsav Singh-VB
1- Cabinet Members Primary